NUOMOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 1. Nuomotojas įsipareigoja išnuomoti, o Nuomininkas priimti ir nustatyta tvarka atsiskaityti už išnuomotas prekes.

 2. Nuomos laikotarpis nustatomas ir nurodytas užsakymo formoje.

 3. Nuomininkas per 1 kalendorinę dieną nuo sąskaitos gavimo, privalo apmokėti nurodytą prekių nuomos kainą, atsiskaitant grynaisiais pinigais arba mokestiniu pavedimu į užsakymo formoje nurodytą Nuomotojo sąskaitą.

 4. Nuomininkui atsisakius nuomuotis rezervuotas prekes, kai likęs terminas yra ne trumpesnis nei 3 savaitės iki rezervacijos dienos, yra grąžinama 50 proc. sumokėtos sumos. Likus mažiau nei 3 savaitėms iki renginio – avansinis mokėjimas grąžinamas nėra.

 5. Nuomininkas už negrąžintus daiktus (sugadintus, dingusius, t.t.) sumoka pilną prekės pardavimo kainą, nurodytą užsakymo formoje (neįskaitant jau sumokėto nuomos mokesčio).

 6. Už negrąžintus daiktus (sugadintus, dingusius, t.t.) sumokama tą pačią dieną, kai grąžinamos ir patikrinamos prekės.

 7. Nuomininkas išsinuomotas prekes privalo grąžinti iki užsakymo formoje nurodyto termino.

 8. Prekes Nuomininkas išsiveža savo transportu arba jas atveža (ar atsiunčia) Nuomotojas (pagal susitarimą).

 9. Pakrovus prekes į Nuomininko transportą, už prekių kokybę ir komplektaciją atsako Nuomininkas.

 10. Nuomininkas privalo grąžinti prekes tokios pat komplektacijos ir būklės, kokias gavo iš Nuomotojo.

 11. Jei Nuomininkas grąžins išsinuomotas prekes ne tokios būklės, kaip numatyta 11 punkte, Nuomininkas privalės sumokėti Nuomotojui 20% dydžio baudą nuo išsinuomotų prekių vertės, nurodytos užsakymo formoje (netaikoma nuplaunamiems/išplaunamiems nešvarumams).